Akce: Nový zákazník 1-3 Revizní zprávy: sleva 5% z celkové částky!!!!

Kostiha Ivan, Praha 10, ul. Rybalkova     59/375, 731319954

"E L E K T R O   IK"     

                                                                                                                                                     

 Provádíme:

Revize el. zařízení spotřebičů

Elektro práce                Přihlášky "PRE"

                                                                         Naše ceny:

Pro rok 2007 zůstávají naše ceny revizí i elektro prací stejné

AKCE Nový zákazník dostane při revizi odečteno 5% z celkové částky

 

 

                                                                         Legislativa:

Na které spotřebiče se vztahuje povinnost dělat revize a kontroly?

Na všechny. Za povinnost Vám to ukládá Zak. práce § 133. Provádí se dle lhůt ČSN 33 1600 a33 1610 tj. pro el. spotřebiče a el. nářadi. Na el .instalace dle ČSN 33 1500.

 

Jsem majitelem objektu a sídlí zde několik firem. Co dělat v tomto případě?

Hasící přístroje, plynová zařízení a elektroinstalace(pevné rozvody) jsou Vaší povinností revidovat. Za ostatní odpovídá nájemce. to znamená, abyste si kontroloval od nájemnce, zda tuto povinnost plní. Chráníte sebe i svůj majetek.

A nyní to nejdůležitější!!!

Co když to hodím za hlavu a řeknu si: " Vždyťono se nic nestane nebudu vyhazovat zbytečně penize "

Na pozdější "ono" nebo "pak" nebude brán zřetel!

Úraz el. proudem a nebo požár končí tím nejdražším co máme a to lidským životem v lepším případě mat. ztrátami.

Další pak vyplývá ze zákona 396/1992 Sb §6 a citovaného ZP §133.

                                                                               Odkazy:

Adresa: Ivan Kostiha, Praha 10, ul. Rybalkova 59/375, P.S.Č.1 0100

Telefon : 731 319954

emeil. Ivan.Kostiha@quick.cz

V případě jakéhokoliv dotazu jsme ochotni poradit : napište či zavolejte.

Zde je jednoduchý vzor výpočtu revize.

Firma: Příklad výpočtu ceny revize

ELEKTRO "IK", Praha 10, ul. Rybalkova 59/375 P:S:Č. 10100, e-meil: Ivan.Kostiha@quick.cz, 731319954

Objekt: Příklad: Městská knihovna Praha 2, ul. Dittrichova č.2

Zpracováno dle katalogu směrných cen "58M" z r. 1997 s použitím koeficientu pro rok 2006.

                 
                   

ROZPOČET

REVIZE ELEKTRO

                   

položka

Název ceníkové položky

     

M.J.

množství

jednot.

celkem

 

ceníku

           

cena

 
 

Kontrola stavu:

               

101001

Zjištění stavu přípojkové skříně

     

kus

0

76,50

0,00

 
 

- rozvaděče rámového, panelového, skříňového, pultového

               

101002

do 10-ti přístrojů v poli

     

pole

0

89,50

0,00

 

101003

nad 10 do 30-ti přístrojů v poli

     

pole

0

153,00

0,00

 

101004

nad 30 přístrojů v poli

pole

0

216,00

0,00

101006

rozvodnice deskové, ocelopechové

               

nebo elektrorozvodného jádra

kus

1

63,50

63,50

 

- kontrola stavu v rozvodně

               

102001

do 2. výzbrojních jednotek

     

kus

0

174,00

0,00

 

102002

od 3. výzbrojních jednotek

     

kus

0

358,00

0,00

 
 

Kontrola stavu el. okruhu včetně instalač., ovl. a jistících prvků

               

bez připojených spotřebičů

103001

do 5-ti vývodů - prostor bezpečný

okruh

5

19,50

97,50

jedná se o počet jističů (Ks v rozvaděči)

103002

5 až 10 vývodů - prostor bezpečný

     

okruh

0

31,50

0,00

 

103003

nad 10 vývodů - prostor bezpečný

     

okruh

0

33,00

0,00

 
 

Kontrola stavu světel. spotřebiče

       

0

     

pevně připoj. žárovkového, zářivkového nebo výbojkového

104001

v prostoru bezpečném

ks

15

7,40

111,00

svítidla (ks)

104006

přenosného světelného spotřebiče

     

ks

0

15,70

0,00

 
 

Kontrola stavu tepelného spotřebiče

               
 

- přímotopného pevně připojeného

               

104010

do 10 kW v prostoru bezpečném

     

ks

0

40,00

0,00

 

104015

nad 10 kW v prostoru bezpečném

     

ks

0

46,00

0,00

 
 

- přenosného napojeného pohyblivým přívodem

               

104020

v prostoru bezpečném

     

ks

0

29,50

0,00

 
 

- akumulačního

               

104023

do 10 kW v prostoru bezpečném

     

ks

0

43,50

0,00

 

104026

nad 10 kW v prostoru bezpečném

     

ks

0

49,00

0,00

 
 

Měření při revizích

               

- izolační odpory

106001

na přívodu do přípojkové skříně,

             

počet rozvodnic

 

rozvaděče nebo rozvodnice

     

měření

1

12,20

12,20

 

106002

okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

     

měření

1

17,40

17,40

 

106003

vnitřního zapojení rozvaděče

               

nebo rozvodnice

měření

1

12,20

12,20

                   
                   

položka

Název ceníkové položky

     

M.J.

množství

jednot.

celkem

 

ceníku

           

cena

 

1f nebo 3f okruhu rozvaděče

106004

do 5-ti vývodů

měření

5

8,70

43,50

počet jističů

106005

nad 5 do 10-ti vývodů

     

měření

0

10,60

0,00

 

106006

nad 10 vývodů

     

měření

0

13,90

0,00

 

106007

v řídícím nebo ovládacím okruhu

               
 

napájeném z transformátoru

     

měření

0

7,00

0,00

 

106008

izolačního odporu spotřebiče

     

měření

0

10,60

0,00

 

106009

impedance smyčky vypínače

               

na rozvodném zařízení,

spotřebičích nebo přístrojích

měření

15

7,70

115,50

zahrnuje měření svitidel Tř.I tj. kovová a zásuvky popř. pevné spotř.

 

- zemní přechodové odpory

               

106010

uzemnění ochranné nebo pracovní

     

měření

0

79,00

0,00

 

106011

celkového ochranného vodiče

     

měření

0

86,00

0,00

 

106012

ochranného spojení nebo pospojování

     

měření

0

15,70

0,00

 

106013

Měření, zkoušení a prověření

               
 

ochrany chráničem

     

měření

0

20,50

0,00

 

106016

Měření, základních elektrotechnických

veličin (U - I - P - A - cosf)

měření

1

5,20

5,20

 

Kontrola

               

106017

sledu fází

     

měření

0

19,20

0,00

 
 

Pomocné práce při revizích

               

107001

Vyp. vedení, přezkouš. a zajišť. vypnutého

               
 

stavu, označ. výstraž. tabulkou,

               
 

opětovné zapnutí

     

ks

0

26,00

0,00

 

107002

zjištění cíle neoznačeného okruhu

               
 

a označení okruhu

     

ks

0

22,50

0,00

 
 

Demontáž a opětovná montáž krytu

               

107003

v přípojkové skříni

     

ks

0

26,00

0,00

 

107004

rozvaděče, rozvodnice

     

ks

1

35,00

35,00

 

107007

deskové rozvodnice

     

ks

0

59,00

0,00

 

107008

el. přístroje, spotřebiče, instalač. krabice

     

ks

5

15,70

78,50

 

107010

seříz. a nastav. nadproud. ochrany

               
 

jistícího prvku dle výkonu spotřebiče

     

ks

0

15,70

0,00

 

107015

Demontáž a opětovná montáž zkušební

               
 

svorky uzemnění

     

ks

0

28,00

0,00

 
 

Celkem:

           

591,50

 

Koeficient pro rok 2007

         

1

 

neměnný

 
 

Celkem násobeno koeficientem:

           

591,50

 
                   
 

Doprava:

     

km

12

8,50

102,00

 
 

Zajištění přístupu:

     

hod.

0

185,00

0,00

 
 

Zpracování revize:

           

147,88

 

Revize celkem :

841,38

                   
                   
                   

Nejsem plátce DPH.

                 
                   
                   

K fatruraci

841

Zpracoval:

 

Kostiha Ivan

   

V Praze dne: 10.1. 2006